Fakturaköp - Allt värdefullt om Fakturaköp
Fakturabelåning

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebär att ni som företag inte säljer fakturorna till ett factoringbolag som vid fakturaköp utan istället lånar pengar på (belånar) fakturorna hos ett factoringföretag.
Det finns två stora skillnader mellan fakturaköp och fakturabelåning:

  • Vid fakturaköp flyttas hela kreditrisken över till factoringbolag och ni bokför fakturas som vanligt men redan då faktoringbolaget betalar er efter någon dag men vid fakturabelåning sitter ni kvar med kreditrisken.
  • Kostnaden för fakturaköp är normalt lite högre än vi fakturabelåning.