Fakturaköp - Allt värdefullt om Fakturaköp
Fördelar med fakturaköp

Det finns många fördelar med att sälja sina fakturor till en bank eller finansinstitut. Några av de mest uppenbara fördelarna med fakturaköp är:

Fördelar med fakturaköp
 • Förbättrat kassaflöde / cashflow
 • Behöver inte invänta länga kredittider
 • Minskat behov av checkkredit på banken
 • Tidigareläggning av egna investeringar
 • Möjlighet att snabbare expandera sitt företag
 • Undviker risk med kreditförluster
 • Får bättre tryck på att kunderna betalar och betalar i tid
 • Förbättra likviditeten vilket kan ge er längre kredittid och bättre avtal
 • Undvika långa kredittider för stora krävande kunder
 • Snabbt betalt när ovanligt stora ordrar landat
 • Jämna ut säsongsvariationer i leveranser


Systematisk försäljning av fakturor

Det finns många mindre och medelstora företag som systematiskt håller på med at sälja sina fakturor via fakturaköp. Detta innebär naturligtvis en viss kostnad i och med att factoringföretaget tar betalt för sina tjänster men de som säljer sina fakturor kan i gengäld helt fokusera på sin kärnverksamhet som inte är kreditgivning, fakturahantering, bokföring av fakturor och uppföljning av obetalda fakturor.